Nota LegalPolítica de protecció de dades

Mitjançant aquest avís, l’AGRUPACIÓ INDEPENDENT DE RIUDARENES (en endavant “EL PARTIT”), informa els usuaris de la seva pàgina web www.agrupacioindependentriudarenes.cat de la seva política de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, “les Dades Personals”) per tal que determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a EL PARTIT les Dades Personals requerides en el formulari de contacte.

EL PARTIT es reserva el dret a modificar la present política de protecció de dades per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives i a les pràctiques de la indústria.

Les Dades Personals seran tractades de forma automàtica i incorporades a fitxers dels que EL PARTIT en serà titular i responsable.

La recollida i tractament de Dades Personals, duts a terme per EL PARTIT o per tercers en el seu nom, té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que el client tingui, en el seu cas, amb EL PARTIT, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis de EL PARTIT, la seva adequació a les preferències i gustos dels clients, i l’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació comercial sobre els serveis que EL PARTIT ofereix actualment i en el futur.

EL PARTIT no cedirà les Dades Personals a tercers sense el consentiment previ i exprés dels afectats. EL PARTIT o, en el seu cas, els tercers que tractin les Dades Personals en nom de EL PARTIT, han adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits. No obstant, l’usuari ha d’ésser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, contactant amb EL PARTIT a través del correu electrònic info@agrupacioindependentriudarenes.cat

Menú
Responsive Menu Clicked Image